Please wait
लोड हुँदैछ...

समस्याको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नको लागि कृपया 5 फोटोहरू, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: 30mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।

सूचक किरायादार छैन

यो मुद्दा रिपोर्टिङ व्यवसायी बिना उठाइनेछ।

*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच

या

*यदि सम्पत्तिमा त्यहाँ रहेका जनावरहरू छन्, कृपया विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्
*यदि सम्पत्तिमा अलार्महरू छन् भने कृपया विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्
*यदि सम्पत्ति नजिकको पार्किङ प्रतिबन्धहरू छन् भने कृपया विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्